Sistem goriva

  • injektori
  • senzori pritiska
  • RAIL dijelovi
  • pumpe visokog pritiska – AKCIJA
  • ispitivanje injektora i pumpi