SOLID potopne pumpe

Kompanija SOLIDPUMP EUROPE proizvodi profesionalne električne potopne drenažne, muljne i kanalizacijske pumpe u potpunosti izgrađene od najkvalitetnijih materijala, robusnog dizajna, male težine, lako prenosive, jednostavne za rukovanje i servisiranje, što uz najmoderniju zaštitu motora osigrava dugotrajan životni vijek pumpi i nenadmašnu pouzdanost.

SOLIDPUMP pumpe se svakodnevno koriste u građevinskoj industriji, u poljoprivredi za navodnjavanje i drenažu, kao bunarske pumpe, za otpadne i fekalne vode, u površinskim i dubinskim kopovima, kamenolomima, cementarama, šljunčarama, asfaltnim bazama, brodogradilištima itd.

GLAVNE ODLIKE SOLIDPUMP PUMPI

  • Robusno kućište od nerđajućih materijala
  • Pumpe prihvaćaju vodu, čestice zemljišta, pijesak, mulj i čvrste materijale bez začepljenja
  • Izbacivanje vode na visinu do 130 metara u zavisnosti od modela pumpe
  • Kapacitet pumpi do 390 m³/h
  • Napajanje pumpi: električno – monofazno ili trofazno u zavisnosti od modela
  • Snaga motora – 0.25 do 75 kW